Tuyển dụng

 • Kinh doanh thương mại

  Công ty lập dự án thiết kế, thi công, chế tạo thiết bị dự án nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón - Hóa dầu chuyên nghiệp TAM SƠN: cần tuyển nhân viên kinh doanh:

 • Công nhân kỹ thuật

  Công ty lập dự án thiết kế, thi công, chế tạo thiết bị dự án nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón - Hóa dầu chuyên nghiệp TAM SƠN: có nhu cầu tuyển dụng công nhân kỹ thuật:

 • Tuyển dụng kỹ sư thi công xây lắp

  Công ty lập dự án thiết kế, thi công, chế tạo thiết bị dự án nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón - Hóa dầu chuyên nghiệp TAM SƠN: hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí kỹ sư thi công xây lắp tại công trường:

 • Tuyển dụng kỹ sư thiết kế

  Công ty lập dự án thiết kế, thi công, chế tạo thiết bị dự án nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón - Hóa dầu chuyên nghiệp TAM SƠN: hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại trung tâm thiết kế: