Sản phẩm

 • Hồ sơ triển khai đầu tư dự án Building

  Hồ sơ triển khai đầu tư dự án Building

  Tam Sơn thực hiện triển khai thiết kế đầu tư dự án Building:
  + Thiết kế quy hoạch cảnh quan.
  + Thiết kế kiến trúc.
  + Thiết kế kết cấu xây dựng công trình
  + Thiết kế kỹ thuật hạ tầng.
  + Thiết kế nội thất.
  + Lập dư toán chi tiết, tổng dự toán.