Sản phẩm

  • Hệ thống lò đốt dầu FO

    Hệ thống lò đốt dầu FO

    Tam Sơn thiết kế, chế tạo Lò đốt dầu kiểu đứng dùng để đốt dầu FO cấp nhiệt cho sản xuất.