Sản phẩm

 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

  Tam sơn thực hiện thiết kế tổng thể nhà máy với nội dung cụ thể:
  + Thiết kế dây chuyền công nghệ và P&ID
  + Thiết kế quy hoạch Tổng mặt bằng.
  + Thiết kế bố trí lắp đặt thiết bị và đường ống.
  + Thiết kế kiến trúc, kết cấu xây dựng và kỹ thuật hạ tầng.
  + Thiết kế hệ thống điện, đo lường, tự động hóa.
  + Thiết kế chế tạo thiết bị.
  + Thiết kế hệ thống cấp, thải nước và xử lý nước thải.
  + Thiết kế hệ thống  phòng cháy chữa cháy.
  + Lập dự toán chi tiết và tổng dự toán.