Tuyển dụng

 • Tuyển dụng kỹ sư thiết kế

  Tuyển dụng kỹ sư thiết kế

  Công ty lập dự án thiết kế, thi công, chế tạo thiết bị dự án nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón - Hóa dầu chuyên nghiệp TAM SƠN: hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại trung tâm thiết kế:

  Trung tâm tư vấn thiết kế, lập dự án của Công ty TAM SƠN cần tuyển dụng:

  1. Kỹ sư thiết kế Công nghệ hóa: Số lượng 03, kinh nghiệm 2 năm trở lên.

  2. Kỹ sư thiết kế Máy hóa chất: Số lượng 06, kinh nghiệm 2 năm trở lên.

  3. Kiến trúc sư: Số lượng 02, kinh nghiệm 2 năm trở lên.

  4. Kỹ sư thiết kế xây dựng: Số lượng 06, kinh nghiệm 2 năm trở lên.

  5. Kỹ sư thiết kế hệ thống điện công nghiệp: Số lượng 03, kinh nghiệm 2 năm trở lên.
  6. Kỹ sư 
  môi trường: Số lượng 02, kinh nghiệm 2 năm trở lên.

  7. Kỹ sư kinh tế xây dựng: Số lượng 03, kinh nghiệm 2 năm trở lên.
  8. Dự toán: 
  Số lượng 02, kinh nghiệm 2 năm trở lên.
  Mức lương tùy theo năng lực thỏa thuận với Công ty nhưng tối thiểu 15 triệu đồng/tháng, 
  Các kỹ sư sau khi ký hợp đồng dài hạn được hưởng chế độ đãi ngộ của Công ty và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.
  Liên hệ Văn phòng Công ty: 024 62 98 99 88 hoặc 0983 000 277.
  Email: grouptamson@gmail.com.