Sản phẩm

  • Trao đổi nhiệt Khí - Lỏng

    Trao đổi nhiệt Khí - Lỏng

    Tam Sơn Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống nâng nhiệt độ chất trợ dung bể Amoni theo kiểu trao đổi nhiệt khí - lỏng. Khí lò đốt dư được tận dụng để nâng nhiệt dung dịch lỏng của dây chuyền mạ kẽm nóng chảy.