Sản phẩm

 • Phương án kiến trúc và xây dựng dự án Building

  Phương án kiến trúc và xây dựng dự án Building

  Tam sơn hỗ trợ nhà đầu tư lập phương án đầu tư dự án Building:
  1. Phương án kiến trúc.
  2. 
  Phương án kết cấu.
  3. Khái toán vốn đầu tư và tính hiệu quả kinh tế.
  4. Lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng.
  5. Thẩm tra dự án Building.
  6. Lập các hồ sơ trước khi đầu tư khác.