Sản phẩm

 • Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đầu tư

  Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đầu tư

  Các nội dung của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đầu tư:
  1. Thiết kế cơ sở dây chuyền công nghệ P&ID.
  2. Tính toán lựa chọn thiết bị.
  3. Quy hoạch tổng thể dự án.
  4. Phương án lắp đặt thiết bị.
  5. Phương án kiến trúc các hạng mục.
  6. Phương án kết cấu các hạng mục.
  7. Phương án kỹ thuật hạ tầng (giải pháp cung cấp điện, chiếu sáng, chống sét, cấp thoát nước, PCCC, môi trường,...).
  8. Thuyết minh thiết kế cơ sở.