Sản phẩm

  • Máy khuấy trộn Lỏng - Rắn

    Máy khuấy trộn Lỏng - Rắn

    Công suất: theo yêu cầu
    Công dụng: dùng để khuấy trộn huyền phù, vật liệu rắn với chất lỏng