Giới thiệu

  • Sơ đồ tổ chức

    Sơ đồ tổ chức

    Công ty Lập dự án, thiết kế, thi công, gia công chế tạo thiết bị nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón - Hóa dầuTam Sơn được Tổ chức hoạt động theo mô hình: