Sản phẩm

  • Máy sấy băng tải

    Máy sấy băng tải

    Tam Sơn thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống máy sấy băng tải bao gồm cả hệ thống cấp nhiệt và hệ thống hút xử lý khí thải.