Sản phẩm

  • Hệ thống rửa khí

    Hệ thống rửa khí

    Thiết kế, chế tạo và thi công hệ thống rửa khí
    + Công dụng: Làm sạch khí lẫn bụi, lẫn chất độc hại khác
    + Công suất: Theo yêu cầu.