Sản phẩm

  • Tháp sấy phun

    Tháp sấy phun

    Tam Sơn thiết kế, chế tạo và xây lắp hệ thống tháp sấy phun dùng cho sấy bột giặt, thạch cao và bột nhẹ.