Sản phẩm

  • Sấy tầng sôi

    Sấy tầng sôi

    Tam Sơn thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống sấy tầng sôi bao gồm: Hệ cấp nhiệt, tháp sấy, hệ thống hút xử lý khí thải.