Sản phẩm

  • Hệ thống sấy ống

    Hệ thống sấy ống

    Tam Sơn thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống sấy ống để sấy vật liệu rời như: Mùn cưa, trấu,...