Sản phẩm

  • Sấy Thùng Quay

    Sấy Thùng Quay

    Tam Sơn thiết kế, chế tạo và lắp đặt toàn bộ hệ thống sấy thùng quay bao gồm cả hệ thống cấp nhiệt (lò đốt dầu FO, đốt than, đốt củi,....).